لیسه گیری

لیسه گیری چیست؟

خودرو ها در دنیای امروزه به بخش جدا نشدنی از زندگیه ما انسان ها تبدیل شده اند به گونه ای که بدون انها واقعا در دنیای امروزه امکان زندگی و گذراندن امور وجود نخواهد داشت از همین رو در هر خانه ای که شما نگاه کنید حداقل یک یا بعضا دو یا چندین خودرو را خواهی دید افزایش نیاز بشر به خودرو باعث افزایش توجه انسان ها به انها شده است به گونه ای که در دنیای امروزه انسان ها بیشتراز قبل به سلامت خودروشان اهمیت می دهند سلامت خودرو به دو بخش کلیه ظاهری و فنی تقسیم می شود بخش ظاهری خودرو اما شامل رنگ و سلامت بدنه می شود برای این که شما از بدنه خودرویتان مراقبت کنید نیاز به انجام اعمال مراقبتی خودرو مثل پولیش.واکس و...دارید برای این هم که در صورت وقوع مشکلی برای بدنه خودرویتان ان را بر طرف نماید نیاز به اعمال تعقیراتی بدنه دارید یکی از این اعمال تعمیراتی بدنه و رنگ بسیارپر کار برد وه مفید هم لیسه گیری می باشد

لیسه گیری تخصصی چیست؟

زیبای وه جذابیت خودرو با سالمت بدنه و بدونه اسیب بودن ان پیوند عمیقی دارد از همین رو اگر که بدنه خودرو یا رنگ ان دچار مشکل یا اسیب شده باشد باعث به هم ریختن تعادل در رنگ خودرو میشود و در نتیجه باعث افت قیمت خودرو می شود در گذشته از نقاشی با استفاده از پاشیدن رنگ برای حل این مشکل استفاده می کردند که این روش چون در کار شناسی رنگ محسوب می شود و در افت قیمت خودرو تاثیر دارد اما با روش لیسه گیری این مشکل تقریبا به طور کامل حل شده است

مراحل لیسه گیری

1 - تشخیص نوع رنگ

2 - رنگ سازی

3 - آماده سازی سطح آسیب دیده

4 - استر زدن

5 - اجرای رنگ اصلی

6 - پولیش کاری